Yazılım Test Raporu Nasıl Yazılır ?

Bu yazımda Yazılım Test Raporu nasıl yazılır ? Yazılım Test Raporu yazarken nelere dikkat edilmelidir ? sorularına cevap vermeye çalışacağım.

Yazılım test raporu temel test süreçlerinden Çıkış Kriterlerini Değerlendirme ve Raporlama aşamasında belirtilen çıkış kriterleri yerine getirildiğinde yani test yürütme süreci tamamlandığında yazılmaya başlanan ve proje paydaşları ile paylaşılan bir dokümandır. Bu dokümanın ana hatları “Yazılım Testi Dokümantasyonu Standardı” (IEEE Std 829-1998) kapsamında yer almaktadır.

Test Raporunda Olması Gereken Alanlar

  • Test Edilen Ürün ve Ara Ürünler
  • Test Ortamı
  • Test Sonuçlarına Genel Bakış
  • Hata Tanımı
  • Sonuç ve Öneriler

Test Edilen Ürün ve Ara Ürünler

Test edilen ürün ve ürün bileşenleri bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca varsa yeterince test edilmemiş fonksiyonlarda yine bu bölümde açıklanmalıdır.

Test Ortamı

Test ortamı ile ilgili özellikler yer almaktadır. Test sunucusunun donanımsal (cpu, ram vb..) özellikleri, test sunucusu üzerinde kurulu olan işletim sistemi varsa sunucu üzerine kurulan roller veya test otomasyon yazılımları yine bu kısımda açıklanmalıdır.

Test Sonuçlarına Genel Bakış

Her bir test seviyesi (Entegrasyon ve Sistem testleri) için ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu alanda yazılan toplam test senaryosu, başarılı ve başarısız test senaryosu sayıları açıkça belirtilmelidir. Yazılım Test Planında belirtilen başarılı olma kriterinin karşılanıp karşılanmadığı bilgisi de eklenmelidir. Entegrasyon Test Sonuçlarına Genel Bakış bölümü için örnek açıklamalar aşağıdaki gibi olabilir.

X projesinde geliştirilen yazılım ile donanım test ortamında entegre edilmiş ve sistem test edilmiştir. Entegrasyon testleri iki fazda gerçekleşmiş olup ilk fazda yazılan x adet test senaryosu yürütülmüş ve sonucunda x adet test senaryosu başarısız olmuştur. İlk fazda başarılı olma oranı %xx olarak tespit edilmiştir.

İlk fazda ortaya çıkan hatalar düzeltilerek ikinci faza geçilmiştir. İkinci fazda ilk fazda bulunan hataların giderilip giderilmediğini kontrol etmek için onay (re-test) testi yapılmıştır. İkinci fazda yapılan bu onay testinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamış olup, testlerin başarılı olma oranı %100 olarak tespit edilmiştir.

ModüllerToplam Test Senaryo SayısıBaşarılı Test Senaryo SayısıBaşarısız Test Senaryo Sayısı
Kullanıcı Modülü1008020

Hata Tanımı

Hata tanımları bölümünde Test Sonuçlarına Genel Bakış bölümünde yer verilen başarısız test senaryolarının hata tanımı, hata etkileri ve hata düzeltme faaliyetleri açıkça belirtilmektedir. Örnek bir hata tanımları tablosu aşağıdaki gibi olabilir.


Test Durum NoHata TanımıHata EtkileriHata Düzeltme Faaliyetleri
TC-KM-E100-1Yetki süresi dolmuş kullanıcı sisteme giriş yapabilmektedir.Güvenlik zafiyetine neden olmaktadır.Testte bulunan hata sonucunda ilgili geliştiriciye iş yönetim aracı üzerinden hata kaydı açılarak düzeltilmesi sağlanmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde varsa iyileştirme önerileri test uzmanları tarafından proje paydaşları ile paylaşılabilir.

Faydalı Olması Dileğiyle…