Test Senaryosu Nasıl Yazılır ?

Bu yazımda test senaryosu nasıl yazılır? Yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularına cevap arayacağız. Öncelikle test senaryoları yazabilmek için gereksinimlerin çıkartılıp bunların kullanım durum senaryolarına dönüştürülmüş olması gerekmektedir. Kullanım durum senaryolarını ihtiva eden Yazılım Gereksinim Dokümanı test senaryoları yazabilmemiz için temel referans noktamız olacaktır. Bunun yanında mock ekran görüntüleri veya prototip gibi yardımcı inputlar varsa daha etkili test senaryoları yazabilirsiniz.

Test Senaryosu Nedir ?

Test senaryosu, sistemin fonksiyonlarına göre üst seviyeden oluşturulur. Örnek vermek gerekirse bir oturum açma sayfasında başarılı oturum açma adında bir test senaryomuz olsun. Başarılı oturum açma test senaryosu ile tek başına test yapılamaz bu nedenle bu test senaryosunun altına bu senaryonun işletilmesi için test adımlarının yazılması gerekir. Bu şekilde, yapılacaklar adım adım anlatılır hangi test verilerinin kullanılacağı ve beklenen sonuçlar da tanımlanır.

Test senaryolarında olması gereken alanlar:

 1. Test senaryosu adı ve açıklaması
 2. Yazılım hazırlık
 3. Donanım hazırlık
 4. Ön koşullar
 5. Test senaryo numarası
 6. Test adımları
 7. Test verileri
 8. Beklenen sonuçlar
 9. Test senaryosuna karşılık gelen SRS maddesi
 10. Durum (Geçti / Kaldı / Blok)

1. Test Senaryosu Adı ve Açıklaması

Test senaryolarınıza isim verirken açık ve net olmasına dikkat etmelisiniz. Test senaryosunu okuyan herkes aynı anlamı çıkarabilmelidir. Bir örnekle açıklayalım.

Başarılı oturum açma senaryosu
Yetki Kullanıcının geçerli kullanıcı adı ve parolası ile oturum açması amaçlanmıştır.

2. Yazılım Hazırlık

Test senaryosu yürütülürken herhangi bir yazılımın kullanılıp kullanılmayacağı bilgisi verilmelidir. Örnek vermek gerekirse e-imza ile işlem yapılan bir sayfada test koşturmak için öncesinde bilgisayarda Java yazılımının yüklü olması gerekmektedir bu durumda yazılım hazırlık bölümüne bu bilginin eklenmesi gerekmektedir.

3. Donanım Hazırlık

Test senaryosu yürütülürken herhangi bir donanım kullanılıp kullanılmayacağı bilgisi verilmelidir. Örnek vermek gerekirse parmak izi ile giriş yapılan bir sayfada test yürütülebilmesi için parmak izi okuyucusunun bilgisayarda takılı olması gerekmektedir.

4. Ön Koşullar

İlgili test senaryosu yürütülmeden önce hangi koşulları yerine getirmesi gerektiği belirtilir. Örnek olarak bir sayfada oturum açabilmek için öncesinde kullanıcının sisteme tanımlanmış olması gerekmektedir.

5. Test Senaryo Numarası

Her bir test senaryosunun benzersiz bir numarası olması gerekmektedir. Bu numaralandırmayı aşağıdaki örneklerde gördüğünüz gibi değişik şekillerde yapabilirsiniz. Benim tavsiyem listenin sonunda yer alan numaralandırma yöntemini kullanmanızdır çünkü bu şekilde numaralandırma yapmanız durumunda yazdığınız test senaryosunun hangi modülde hangi ekrana karşılık geldiğini daha kolay anlayabilirsiniz. Bu da takip edilebilirliği kolaylaştıracaktır.

 • TS-1
 • TS-KM-1 
 • TS-E1000-1
 • TS-KM-E1000-1

6. Test Adımı

Aktörün gerçekleştireceği eylem net ve açık bir dille ifade edilmelidir. Test adımları genellikle edilgen cümle yapısıyla ve mümkün olduğunca atomik düzeyde yazılmalıdır. Yine oturum açma ekranı ile ilgili örnek vermek gerekirse test adımı şu şekilde olacaktır:

Adım 1 : Oturum açma sayfası açılır.

Adım 2 : Geçerli kullanıcı adı, parola girilir ve giriş yap butonuna tıklanır.

7. Test Verisi

Aktörün eylem sırasında ekranda yer alan inputlara veri girişi yapabilmesi için kullanılacak test verisinin yazılmalıdır. Oturum açma ekranında aktörün sisteme giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve parola bilgisine ihtiyacı vardır bu durumda test verisi olarak kullanıcı ve parola belirtilmelidir.

8. Beklenen Sonuç

Aktörün gerçekleştirdiği eylem sonucunda yazılımın vermesini beklediğimiz tepkiyi belirtmeliyiz. Beklenen sonuç yazılırken sadece ilgili test adımında yapılan sonucun kullanıcı gözünden yazılması gerekmektedir. Yine oturum açma ekranı ile ilgili örnek vermek gerekirse kullanıcı ve parola alanlarını boş bırakarak Giriş Yap butonuna basan aktör eylemin sonucunda aşağıdaki beklenen sonuçla karşılaşacaktır.

Zorunlu alanların boş bırakılamayacağına dair uyarı mesajı görülür.

9. Gereksinim (SRS) Numarası

Yazılan test senaryosunun hangi gereksinime karşılık geldiği belirtilmelidir. Yazılan test senaryosu birden fazla gereksinime karşılık geliyorsa çoklu referansta verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise mümkün olduğunca bir test adımına sadece bir gereksinim maddesi ile eşleştirilmesidir böylelikle takibi daha kolay yapabilirsiniz.

10. Durum

Test senaryosu yürütüldükten sonra beklenen sonuç ile karşılaşılan sonuç kıyaslanarak Geçti, Kaldı veya Blok olarak işaretlenmelidir. 

Projelerinizde yukarıda anlatılan kriterlere dikkat ederek test senaryoları yazabilirsiniz. Günümüzde test senaryolarını ihtiva eden doküman isimlendirilirken Test Tanımları Dokümanı / Yazılım Test Açıklamaları Dokümanı veya Yazılım Test Prosedürleri Dokümanı olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda yer alan İndir butonuna tıklayarak örnek test senaryolarına da göz atabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle…