Temel Test Süreçleri Nelerdir ?

Bu yazımda Temel Test Süreçleri Nelerdir? sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Verimli ve etkin bir test süreci işletebilmek için testin planlanması, test tasarım tekniklerinin kullanılarak test senaryolarının oluşturulması, test ortamının ve test verilerinin hazırlanması, test sonuçlarının değerlendirilip raporlanması ve kazanılan tecrübelerin bir sonraki projelere aktarılması gerekmektedir.

Temel test süreçleri aşağıdaki gibidir:

  • Test Planlama ve Kontrol
  • Test Analiz ve Tasarım
  • Test Uyarlama ve Yürütme
  • Çıkış Kriterlerini Değerlendirme ve Raporlama
  • Test Kapanış

Test Planlama ve Kontrol

Test Planlama, hedefleri karşılamak amacıyla testin amacının ve test sürecinin belirlendiği aşamadır.
Test kontrol ise projenin ilerlemesinin kontrol edildiği yapılan planda sapma olup olmadığının kontrol edildiği aşamadır. Test sürecinin kontrol edilebilmesi için proje boyunca yapılan işlerin gözlemlenmesi gerekmektedir.

Test Analiz ve Tasarım

Test analiz ve tasarım aşamasında ise gereksinim aşamasında hazırlanan gereksinimler ve kullanım durum senaryolarından faydalanılarak test senaryoları hazırlanır. Gereksinim aşamasında yazılan fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin test edilebilir olması gerekmektedir aksi durumda test senaryosu yazılması mümkün değildir. Ayrıca bu aşamada gereksinimler ile test senaryoları arasında çift yönlü izlenebilirlik sağlanmalıdır. Bu çift yönlü izlenebilirliği sağlamak için izlenebilirlik matrisinden yararlanılır. Örnek izlenebilirlik matrisinde gereksinim ile test senaryosu arasında bir ilişki varsa “1” ile ifade edilmektedir.

Örnek İzlenebilirlik Matrisi

Test Uyarlama ve Yürütme

Test uyarlama ve yürütme aşamasında test senaryoları ve test verileri birleştirilerek test ortamı kurulur ve testler yürütülür. Testler manuel veya test otomasyon araçlarıyla yürütülür. Test otomasyon araçları ile test yürütülebilmesi için öncesinde test scriptleri yazılması gerekmektedir. Başlangıçta test scriptleri yazmak için çok fazla efor sarf edilse de regresyon testlerinde büyük kolaylık sağlar. Test yürütme aşamasında beklenen sonuç ile gerçekleşen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılır. Test yürütme sonucunda beklenen sonuçlarda sapma olması durumunda hata kayıtları açılır. Açılan hata kayıtları çözüldükten sonra tekrar (re-test) testleri yapılarak hatanın giderilip giderilmediği kontrol edilir.

Çıkış Kriterlerini Değerlendirme ve Raporlama

Bu aşamada ise test yürütme işleminde sonra hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir ve sonuçları proje paydaşları ile paylaşılır. Çıkış kriterlerinin değerlendirmesi aşamasında aşağıdaki temel adımlar yer alır.

  • Test kayıtlarını, test planlamada belirtilen çıkış kriterlerine göre kontrol etmek.
  • Daha fazla testin gerekip gerekmediğini veya belirtilen çıkış kriterinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek.
  • Proje paydaşları için test özet raporu yazmak.

Test Kapanış

Test kapanış aşamasında proje boyunca elde edilen tecrübe ve metrikler bir sonraki projede kullanılmak için toplanır. Daha sonra tekrar kullanmak amacıyla test scriptleri, test verileri, test ortamı ve test altyapısı arşivlenir.

Faydalı olması dileğiyle…

www.yasinalbakir.net