Manuel Test

Yazılım Test Raporu Nasıl Yazılır ?

Yazılım test raporu temel test süreçlerinden Çıkış Kriterlerini Değerlendirme ve Raporlama aşamasında belirtilen çıkış kriterleri yerine getirildiğinde yani test yürütme süreci tamamlandığında yazılmaya başlanan ve proje paydaşları ile paylaşılan bir dokümandır. Bu dokümanın ana hatları “Yazılım Testi Dokümantasyonu Standardı” (IEEE Std 829-1998) kapsamında yer almaktadır.