Manuel Test

Gereksinim Doğrulama Yöntemleri

Gereksinim, projede bir paydaş tarafından belirli bir problemi çözmek ya da bir amacı yerine getirmek için tanımlanmaktadır. Tanımlanan her bir gereksinim aslında sistemin olması gereken bir özelliğini/yeteneğini anlatmaktadır. Gereksinimler yazılım geliştiricileri tarafından hayata geçirildikten sonra artık sahne bizimdir 🙂 Hayata […]