Java Selenium Test Otomasyon

Selenium WebDriver Abstract Class Kullanımı

Page Object Model yaklaşımı kullanılarak yapılan test otomasyon projelerinde sınıf hiyerarşisi oluşturulurken, bazen en tepede bulunan sınıfın kendisinden türetilecek olan alt sınıflar için ortak bir arayüz görevinde bulunması istenebilir. Nesne yönelimli programlama dillerinde bu tarz durumlar için soyut sınıf yani […]

Test Otomasyon

Test Otomasyon Aracı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Günümüzde test otomasyonu, yazılım projelerinin başarısını artırabilmek için en etkili yardımcılardan biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte bir yazılım projesinde en zor görevlerden birisi test otomasyonuna gerek olup olmadığına karar vermek, test otomasyonu yapılacaksa hangi araç-ların kullanılacağının seçilmesidir. Bu yazımızda […]