Manuel Test

Regresyon ile Tekrar Testi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Regresyon Testi, yapılan değişiklikler sonucunda varsa yeni hataları bulmak için yapılan test çeşididir. Regresyon testi tüm test seviyelerinde gerçekleştirilebilir. Yazılan test senaryoları regresyon testlerine uygun şekilde yazılmalıdır yani tekrar edilebilir olmalıdır.