Manuel Test

Regresyon ile Tekrar Testi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Regresyon Testi, yapılan değişiklikler sonucunda varsa yeni hataları bulmak için yapılan test çeşididir. Regresyon testi tüm test seviyelerinde gerçekleştirilebilir. Yazılan test senaryoları regresyon testlerine uygun şekilde yazılmalıdır yani tekrar edilebilir olmalıdır.

Manuel Test

Temel Test Süreçleri Nelerdir ?

Bu yazımda Temel Test Süreçleri Nelerdir? sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Verimli ve etkin bir test süreci işletebilmek için testin planlanması, test tasarım tekniklerinin kullanılarak test senaryolarının oluşturulması, test ortamının ve test verilerinin hazırlanması, test sonuçlarının değerlendirilip raporlanması ve kazanılan tecrübelerin bir sonraki projelere aktarılması gerekmektedir.