Java Selenium Test Otomasyon

Selenium WebDriver Abstract Class Kullanımı

Page Object Model yaklaşımı kullanılarak yapılan test otomasyon projelerinde sınıf hiyerarşisi oluşturulurken, bazen en tepede bulunan sınıfın kendisinden türetilecek olan alt sınıflar için ortak bir arayüz görevinde bulunması istenebilir. Nesne yönelimli programlama dillerinde bu tarz durumlar için soyut sınıf yani […]

.NET Selenium Test Otomasyon

C# İle Selenium WebDriver’da POM Kullanımı

Önceki yazımızda Selenium Web Driver’a ilk adımımızı atmıştık bu yazımızda bir adım ileriye gitmeye çalışacağız. Bu sefer tek bir sayfa için değil projemizde yer alan tüm sayfalar için test kodu yazacak çatıyı kuracağız. Bu çatıyı kurarken POM (Page Object Model) tasarım modelini kullanıyor olacağız. Peki nedir bu POM?