Manuel Test

Statik Test Teknikleri Nelerdir?

Statik test kod yürütülmeden kodun veya diğer proje dokümanlarının manuel olarak gözden geçirilmesidir. Statik testler dinamik testlere geçilmeden önce yapılmalıdır. Projenin başlarında gözden geçirme yoluyla tespit edilen hataların çözülmesi ilerleyen aşamalarda bulunmasından daha az maliyetlidir.