Birim Test Java

Java JUnit ile Birim Test Yazma

Birim testler yazılan bir kodun test edilmesi için yazılmaktadır. Birim testler yazılımın en küçük parçaları olan method ve fonksiyonların davranışlarına odaklanmaktadır. Birim testler genellikle yazılım geliştiriciler tarafından yazılmaktadır ancak günümüzde test uzmanları da birim testler yazabilmektedir.