Manuel Test

Gereksinim Doğrulama Yöntemleri

Gereksinim, projede bir paydaş tarafından belirli bir problemi çözmek ya da bir amacı yerine getirmek için tanımlanmaktadır. Tanımlanan her bir gereksinim aslında sistemin olması gereken bir özelliğini/yeteneğini anlatmaktadır. Gereksinimler yazılım geliştiricileri tarafından hayata geçirildikten sonra artık sahne bizimdir 🙂 Hayata […]

Manuel Test

Statik Test Teknikleri Nelerdir?

Statik test kod yürütülmeden kodun veya diğer proje dokümanlarının manuel olarak gözden geçirilmesidir. Statik testler dinamik testlere geçilmeden önce yapılmalıdır. Projenin başlarında gözden geçirme yoluyla tespit edilen hataların çözülmesi ilerleyen aşamalarda bulunmasından daha az maliyetlidir.