Statik Test Teknikleri Nelerdir?

Statik test kod yürütülmeden kodun veya diğer proje dokümanlarının manuel olarak gözden geçirilmesidir. Statik testler dinamik testlere geçilmeden önce yapılmalıdır. Projenin başlarında gözden geçirme yoluyla tespit edilen hataların çözülmesi ilerleyen aşamalarda bulunmasından daha az maliyetlidir. 

Gözden geçirmelerde dinamik testlerde olduğundan daha kolay bulunan genel hatalar şunlardır: standartlardan sapma, gereksinim hataları, tasarım hataları, yetersiz sürdürülebilirlik ve yanlış arayüz gereksinimleri.

Statik test yapılması gereken proje dokümanları aşağıdaki gibidir:

 • Proje Yönetim Planı
 • Kalite Güvence Planı
 • Konfigürasyon Yönetim Planı
 • Yazılım Gereksinim veya Sistem Gereksinim Dokümanı
 • Yazılım Tasarım veya Sistem Tasarım Dokümanı
 • Yazılım Test Planı
 • Ürün Destek Dokümanları (Kullanım, Kurulum Kılavuzları)

Gayri Resmi Gözden Geçirme (Pair Programming)

Ürünü, geliştiren kişiden farklı kişi/kişilerin gözden geçirmesidir. Ürünü gözden geçiren kişi/kişiler bulunan hataları ve iyileştirme önerilerini ürünü geliştiren kişiye bildirir. Ürünü geliştiren kişi düzeltmelere gözden geçiren kişiler ile karar vererek ürün üzerinde düzeltme yapar. Gayri resmi gözden geçirme, ürün geliştirmenin herhangi bir aşamasında gerçekleştirilebilir. Temel amaç: hızlı ve kolay bir şekilde hataların bulunmasıdır.

Resmi Gözden Geçirme Teknikleri

Resmi gözden geçirme teknikleri aşağıdaki gibidir:

 • Plansız-Hazırlıksız Gözden Geçirme (Passaround)
 • Planlı-Hazırlıksız Gözden Geçirme (Walkthrough)
 • Planlı-Hazırlıklı Gözden Geçirme (Inspection)

Plansız-Hazırlıksız Gözden Geçirme (Passaround)

Herhangi bir ön hazırlık gerekmeyen ve önceden plansız bir şekilde ekibin bir araya gelerek ürün (doküman veya kod) üzerinde toplu bir şekilde gözden geçirme yaptığı, çıktısı varsa hata, iyileştirme önerisi kayıtları, ve toplantı tutanağı olan gözden geçirme şeklidir. Temel amaç: hızlı ve kolay bir şekilde hataların bulunmasıdır.

Planlı-Hazırlıksız Gözden Geçirme (Walkthrough)

Ürünü geliştiren kişinin/kişilerin gözden geçirecek kişilere ürünü sunması ve onların görüşlerini alarak ürüne yansıtmasıdır. Daha çok küçük büyüklükteki iş ürünleri için kullanılır. Planlı olarak yürütülen bu gözden geçirme yöntemi için ön hazırlık yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Gözden geçirme çalışması bir toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır. Temel amaçlar: öğrenme, anlama, hataları bulmaktır.

Planlı-Hazırlıklı Gözden Geçirme (Inspection)

Ürünü (doküman veya kod) geliştiren kişilerden farklı, benzer birikime sahip kişilerin ürün yayımlanmadan önce yürüttüğü resmi gözden geçirmedir. Diğer gözden geçirme yöntemlerinden en belirgin farkı, gözden geçirme çalışmasına katılacak kişilerin toplantı öncesi hazırlık yapmalarıdır. Planlı ve hazırlıklı olarak düzenlenen bu gözden geçirmeyi eğitimli bir moderatör yönetir. Gözden geçirme toplantısı bir toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır. Temel amaç hataları bulmaktır. Planlı ve hazırlıklı olarak yürütülen bu resmi gözden geçirme yöntemi için aşağıdaki adımlar sırası ile işletilir: 

 • Planlama
 • Ön hazırlık
 • Gözden geçirme toplantısı
 • Bulguların düzeltilmesi
 • Son kontrol 

Gözden Geçirme Teknikleri Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Gözden geçirmelerin önceden belirlenmiş net hedefleri olmalıdır.
 • Gözden geçirme hedeflerine uygun kişi/kişiler seçilmelidir.
 • Yazılım test uzmanlarının proje hakkında bilgi edinebilmesi için yapılan tüm gözden geçirme çalışmalarına dahil edilmesi gerekir.
 • Gözden geçirmelerin temel amacı öğrenme, anlama, hataları bulma ve süreçleri iyileştirmek için metrik toplama olmalıdır.

Faydalı olması dileğiyle…

www.yasinalbakir.net