Manuel Test

Kara Kutu Test Teknikleri Nelerdir ?

Test tekniklerine ihtiyaç duyulmasını sebebi yazılan belli başlı test senaryoları arasında hedefe en kısa zamanda ve etkili şekilde ulaşılabilecek olanları seçmektir. Her teknik belli tarzdaki hataların bulunmasında kullanılır. Kara kutu test tekniklerinin amacı yapılacak testler için aynı etkiye sahip daha az kombinasyondan oluşan test senaryoları yazmaktır.

Manuel Test

Test Senaryosu Nasıl Yazılır ?

Öncelikle test senaryoları yazabilmek için gereksinimlerin çıkartılıp bunların kullanım durum senaryolarına dönüştürülmüş olması gerekmektedir. Kullanım durum senaryolarını ihtiva eden Yazılım Gereksinim Dokümanı test senaryoları yazabilmemiz için temel referansımız noktamız olacaktır. Bunun yanında mock ekran görüntüleri veya prototip gibi yardımcı inputlarla da daha etkili test senaryoları yazabiliriz.

Manuel Test

Yazılım Testi Nedir ?

Bu yazımda sizlerle Yazılım Testi Nedir? sorusuna cevap arayacağız. Test, yazılımın kalitesini onaylamak için yapılan bir aktivitedir.
Test ile ilgili yaygın bir hata testin sadece test yürütme işleminden ibaret olduğu yönündedir. Test yürütme, test sürecinin sadece bir bölümüdür.Test sürecinde test yürütme öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen başka işlemler de vardır.