Manuel Test

Gereksinim Doğrulama Yöntemleri

Gereksinim, projede bir paydaş tarafından belirli bir problemi çözmek ya da bir amacı yerine getirmek için tanımlanmaktadır. Tanımlanan her bir gereksinim aslında sistemin olması gereken bir özelliğini/yeteneğini anlatmaktadır. Gereksinimler yazılım geliştiricileri tarafından hayata geçirildikten sonra artık sahne bizimdir 🙂 Hayata […]

Manuel Test

Hata Raporlama Nasıl Yapılır ?

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda test faaliyetleri sırasında bulunan hatanın yazılım geliştiricilere iletilmesi, yani hata kaydı açılması sırasında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durmaya çalışacağım. Temel test süreçlerinden biri olan hata raporlama, test yürütme süreci kadar önemlidir. Bu süreçte bulunan […]

Manuel Test

Yazılım Test Planı Nasıl Hazırlanır ?

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Yazılım Test Planı Nasıl Hazırlanır? sorusuna cevap arayacağız. Bir Yazılım Test Planında neler olmalı örnekler vererek açıklamaya çalışacağım. Yazılım projelerinde test faaliyetlerine başlamadan önce kuşkusuz yapılması gereken ilk iş planlamadır. Yazılım Test Planı (YTP) gerçekleştirilecek test […]

Manuel Test

Yazılım Test Raporu Nasıl Yazılır ?

Yazılım test raporu temel test süreçlerinden Çıkış Kriterlerini Değerlendirme ve Raporlama aşamasında belirtilen çıkış kriterleri yerine getirildiğinde yani test yürütme süreci tamamlandığında yazılmaya başlanan ve proje paydaşları ile paylaşılan bir dokümandır. Bu dokümanın ana hatları “Yazılım Testi Dokümantasyonu Standardı” (IEEE Std 829-1998) kapsamında yer almaktadır.

Manuel Test

Tecrübeye Dayalı Test Tasarım Teknikleri Nelerdir?

Tecrübeye dayalı testte, benzer uygulamalar ve teknolojilerle daha önce çalışmış test uzmanının becerisine, sezgilerine ve tecrübesine dayanılarak testler yürütülür. Keşif testi literatürde ad-hoc test, quick test veya exploratory test olarak da geçmektedir.

Manuel Test

Fonksiyonel Olmayan Test Nedir ?

Bu yazımızda Fonksiyonel olmayan test nedir ? sorusuna cevap arayacağız. Fonksiyonel olmayan test, performans, yük, stres, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve taşınabilirlik gibi testleri içerir fakat bunlarla sınırlı değildir. Bu, yazılımın “nasıl” çalıştığını gösteren bir testtir.

Manuel Test

Fonksiyonel Test Nedir ?

Bu yazımızda sizlerle Fonksiyonel Test Nedir ? sorusuna cevap arayacağız. Fonksiyonlar sistemin yaptıklarıdır dolayısıyla fonksiyonel testlerde sistemin yapabildikleriyle ilgilenir. Fonksiyonel testlerde temel olarak bileşen veya sistem fonksiyonunun testleri yapılır. Fonksiyonel testler tüm test seviyelerinde gerçekleştirilebilir.

Manuel Test

Regresyon ile Tekrar Testi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Regresyon Testi, yapılan değişiklikler sonucunda varsa yeni hataları bulmak için yapılan test çeşididir. Regresyon testi tüm test seviyelerinde gerçekleştirilebilir. Yazılan test senaryoları regresyon testlerine uygun şekilde yazılmalıdır yani tekrar edilebilir olmalıdır.

Manuel Test

Yazılım Test Seviyeleri Nelerdir ?

Bu yazımızda sizlerle Yazılım Test Seviyeleri Nelerdir ? sorusuna cevap arayacağız. Projelerinize uygulayacağınız test seviyelerini belirlerken sistem karmaşıklığı, zaman kısıtı, kaynak, risk gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin zaman kısıtı olan projelerde birim testleri yapmayabilirsiniz.

Manuel Test

Temel Test Süreçleri Nelerdir ?

Bu yazımda Temel Test Süreçleri Nelerdir? sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Verimli ve etkin bir test süreci işletebilmek için testin planlanması, test tasarım tekniklerinin kullanılarak test senaryolarının oluşturulması, test ortamının ve test verilerinin hazırlanması, test sonuçlarının değerlendirilip raporlanması ve kazanılan tecrübelerin bir sonraki projelere aktarılması gerekmektedir.