Kara Kutu Test Teknikleri Nelerdir ?

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere kara kutu test tekniklerini anlatacağım. Test tekniklerine ihtiyaç duyulmasını sebebi yazılan belli başlı test senaryoları arasında hedefe en kısa zamanda ve etkili şekilde ulaşılabilecek olanları seçmektir. Her teknik belli tarzdaki hataların bulunmasında kullanılır. Kara kutu test tekniklerinin amacı yapılacak testler için aynı etkiye sahip daha az kombinasyondan oluşan test senaryoları yazmaktır.

Kara kutu test teknikleri aşağıdaki gibidir:

  • Denklik Paylarına Ayırma
  • Sınır Değer Analizi
  • Karar Tablosu Testi
  • Kullanım Durum Senaryosu Testi
  • Durum Geçiş Testi

Denklik Paylarına Ayırma

Denklik paylarına ayırma test tekniğinin amacı benzer özelliklere sahip test senaryolarını gruplandırılarak daha az test senaryosu yazılmasıdır. Bu tekniğe göre aynı çıktıyı veren test girdi grubu için bir tane test senaryosu yazılması yeterli görülür. Bu test tekniği tüm test seviyelerinde uygulanabilir. Bu test tekniğini bir örnekle anlamaya çalışalım.

Ekranda kullanıcıdan yaşını girmesini istediğimiz ve sonucunda kullanıcının doğum tarihini hesapladığımız bir uygulama hayal edin ya da etmeyin ben sizin için çizdim 🙂

Doğum Tarihi Hesaplama Uygulaması

Bu örneğimizi denklik paylarına ayırma tekniğine göre ele alacak olursa geçerli ve geçersiz test girdilerinin (denklik sınıflarının) aşağıdaki gibi olduğunu söyleyebiliriz.

  • Geçersiz Aralık: 0 ve 0’dan küçük sayılar
  • Geçerli Aralık: 1-120 arasındaki sayılar
  • Geçersiz Aralık: 121 ve 121’den büyük sayılar

Denklik sınıflarının doğru belirlenmesi test tasarımınızı ve dolayısıyla yapacağınız testlerin kalitesini olumlu şekilde etkileyecektir.

Sınır Değer Analizi

Sınır değer analizi test tekniği tüm test seviyelerinde uygulanabilir. Uygulaması kolay hata bulma becerisi yüksektir. Bu teknik özellikle denklik paylarına ayırma test tekniği ile kullanılırsa daha etkili sonuçlar elde edilebilir.

Sınır değer analiz test tekniğini açıklarken de yine doğum tarihi hesaplama uygulaması üzerinden örnek vermek istiyorum.

FormülTest Girdisi
Geçerli Aralık:Alt sınır değeri – 10
Geçersiz Aralık:Alt sınır, Alt sınır + 1 ve Üst Sınır -1, Üst Sınır1,2 – 119,120
Geçerli Aralık:Üst Sınır + 1121

Sınır değer analizi tekniğinde görüldüğü üzere bir sınır değerinin testi için 3 farklı test senaryosu yazılabiliyor.

Karar Tablosu Testi

Karmaşık iş kurallarına sahip sistemlerin test edilmesinde kullanılan test tekniğidir. Karar tablosu test tekniğinin en büyük avantajı test sırasında gözden kaçabilecek olasılıkların net bir şekilde listelenerek gözden kaçırma riskinin en düşük seviyelere indirilmesidir. Gelin bu test tekniğini aşağıdaki örnekle daha iyi anlamaya çalışalım.

Oturum Açma

Oturum açma fonksiyonu ile ilgili test senaryoları oluşturabilmemiz için karar tablosu test tekniğini kullandım. Sizde bu şekilde test senaryolarınızı yazmaya başlamadan önce karar tablosunu çıkartarak daha etkili test senaryoları yazabilir kritik senaryoları gözden kaçırma riskini en aza indirebilirsiniz. 

DurumKural 1Kural 2Kural 3Kural 4
Kullanıcı adı doğru mu ?EvetEvetHayırHayır
Parola doğru mu ?EvetHayırEvetHayır
Aksiyon
Oturum açma başarılıEvet
Oturum açma başarısızEvetEvetEvet

Kullanım Durum Senaryosu Testi

Kullanım durum senaryoları sistem ile aktör arasındaki etkileşimi göstermek için yazılan senaryolar topluluğudur. Kullanım durum senaryosu testinin amacı sistemi baştan sona her bir senaryonun teker teker bütün sistemi kapsayacak şekilde test edilmesidir. Kullanım durum senaryolarında ana senaryo ve alternatif senaryolar bulunur. Ana senaryolarda sistemin yerine getirmesi gereken adımlar yer alır. Alternatif senaryolarda ise sistemin uç noktaları için test adımları yazılır.

Örneğin bir kullanıcı tanımlama ekranında ana senaryo ekranda yer alan tüm zorunlu alanların doldurularak kaydedilebilmesi iken alternatif senaryoda ekranda yer alan bir veya birden fazla zorunlu alanın boş bırakılarak sistemin verdiği tepkinin ölçülmesi olabilir.

Örnek Kullanım Durum Senaryosu

Test uzmanları olarak bu şekilde belgelendirilmiş her bir gereksinim için ana ve alternatif senaryolarımız olacak şekilde testlerimizi tasarlamamız gerekmektedir.

Durum Geçiş Testi

Durum geçiş testinin amacı belli iş kurallarına bağlı olarak şartların oluşmasına ve bir durumdan diğerine geçilerek bir noktada sonlanması durumunu test etmektir. Bu tür sistemlerde bu durumlar durum geçiş diyagramı ile gösterilir. Durum geçiş test tekniğini aşağıdaki örnek ele alalım.

Durum Geçiş Diyagramı

Yukarıda yer alan ATM örneğinde ilk olarak PIN kodu bekleniyor daha sonra girilen PIN kodu kontrol ediliyor eğer PIN kodu doğruysa kullanıcı hesabına erişebiliyor 3 hatalı PIN kodu girişinde ise ATM kartı yutuyor. 

Durum geçiş test tekniği genellikle gömülü sistemlerin testlerinde kullanılmaktadır.

Kara kutu test teknikleri ile projelerinizde daha efektif test senaryoları tasarlayabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle…